STEM Oyun ve Oyuncakları

STEM eğitimi; Fen ( Science ) , Teknoloji ( Technology ) , Mühendislik ( Engineering ) ile  Matematik ( Mathematics ) bilimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor. Bu eğitim sistemindeki ama gelecek için güçlü donanımlı bireyler hazırlamak ya da yetiştirmektir.

            STEM eğitimindeki temel amacımız geleceğimizi şekillendirmek için donanımlı insanlar yetiştirmek, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşım. Literatürdeki tanımına göre, okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar gerek müfredat dahilinde gerekse müfredat dışı şekilde uygulanabilecek de bir metot.

            Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte gelişmiş ülkeler geleceğe yönelik çalışmalara hız verdiler. Bu çalışmaların en başında 21. Yüzyıl becerileri yer almaktadır. Yaratıcılık, Eleştirel düşünme, Problem çözebilme gibi 21. Yüzyıl becerilerini çocuklara erken yaşta kazandırmaları için eğitim sistemine bu öncelikler üzerine uyarladılar. Gelişmiş ülkeler eğitim sistemlerinde ciddi değişikler yaparak 21. Yüzyıl becerileri kazanımları ışığında üretim odaklı çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Bu nedenle 21. Yüzyıl becerileri önem arz etmektedir.

            Yengeç Eğitim Araçları & Tasarım olarak yeni eğitim modeli olan STEM üzerine hassasiyet ile durmaktayız çağın gerekliliklerine uygun Anaokulu ve diğer okullarda kullanılabilecek tüm materyalleri hassasiyetle takip etmekte sitemiz içerisinde güncel tutmaya çalışmaktayız saygılarımızla.